จองเวลาเรียน

เนื่องจากในเวลานี้มีผู้ติดต่อเรียนเป็นจำนวนมาก และผู้ติดต่อเรียนบางส่วนจองเวลาเรียนล่วงหน้าแล้วพอถึงเวลาเรียนที่ได้นัดไว้กลับไม่มา หรือมีการเลื่อนเวลาเรียน ไปๆมาๆ ทำให้ ผู้ที่ต้องการจะเรียนท่านอื่นเสียโอกาสในการเรียนไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น ทาง EPT จึงขอความกรุณาให้นักเรียนจองเวลาที่ต้องการเรียนเรียนเอาไว้ในที่นี้และมาเรียนตามวันและเวลาที่จองไว้ ทั้งนี้เนื่องด้วยทางเรามี computer จำนวนจำกัดและไม่อยากให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันมากเกินไปเพราะว่าอาจารย์จะดูแลไม่ทั่วถึง

4 ขั้นตอนง่ายๆในการจองเวลาเรียน

1. วางแผนว่าจะเรียนวันไหนบ้าง

2. ลงชื่อเข้าใช้สู่ระบบ

3. เลือกวันและเวลาที่ต้องการเรียน และกดปุ่มจอง

4. เสร็จขั้นตอน เย้ ๆๆๆ